The Last Viking banner

Produktnyhet: The Last Viking!

The Last Viking banner

Hjelp Kong Olav Kyrre å finne prinsesse Ingerid, så han kan redd Bjørgvin ved å gifte med henne. For å gjøre dette må du finne de skjulte runene før du oversetter dem og finner en riktig rekkefølge. Dette vil gi deg den hemmelige åpningen mellom fiender og lokasjonen på prinsessen.

The Last Viking er et lokasjonsbasert spill hvor du interagerer med GPS på din mobiltelefon for å finne lokasjoner hvor gitte oppgaver og gåter blir løst rundt det historiske området ved Bryggen i Bergen.

Innen en time skal du løse så mange oppgaver som mulig og finne utgangen ved hjelp at et løsningsord. Oppgavene dukker opp på skjermen og du må løse disse før du kan fortsette. Det er flere oppgaver enn hva du får tid til å løse på den gitte tiden.
Oppgavene er av ulik poengscore så her er det lurt å tenke strategisk. Du skal løse flest mulig oppgaver på den gitte tiden.