Digital Teambuilding

Denne lagaktiviteten bruker samme teknologi som det populære mobilspill-appen «Pokemon GO». Men i denne aktiviteten skal deltakerne plukke opp oppgaver og løse disse. Oppgavene er plassert ut på forhånd og deltakerne finner dem ved hjelp av et kart i vår app. For å få oppgaven opp i appen, må deltakeren fysisk være innenfor en radius på 10 meter hvor oppgaven ligger i kartet.

Aktiviteten er engasjerende og variert, og kan gjennomføres hvor som helst. Vi kommer til dere – eller dere kommer til oss i Bergen sentrum. Det taktiske spillet handler om å løse oppgaver og svare på spørsmål basert på prioriteringer og samhandling og strategi.

Utvalget av oppgaver er i utgangspunktet en lett blanding, der de fleste av dem har svaralternativer. De har ulik vanskelighetsgrad, som også gjør at de gir ulik poengsum. Det er også mulig å legge til oppgaver knyttet til eget firma, produkter, nøkkel-personer eller evt. et spesielt tema for dagen. Vi kan også la noen være foto-oppgaver, som kan vises på storskjerm senere på dagen.

Garantert stort engasjement blant deltakerne – umulig å ikke bli hektet på å finne neste oppgave. På hvert lag er det en av deltakerne som tar i bruk sin telefon for å laste ned spillet. Minimum spilltid er 30 minutter. Tillegg for egne oppgaver og foto-oppgaver.