Prøv vår digitale teambuilding, der målet er å finne frem til og løse flest mulig oppgaver på en gitt tid. For å få et godt resultat på denne aktiviteten må deltakerne samarbeide, ta i bruk taktiske ferdigheter og til tider også de kreative ferdighetene.

Kan gjennomføres hvor som helst

Aktiviteten kan gjennomføres hvor som helst. Vi kan komme til dere, eller dere kommer til oss i Bergen sentrum. Har dere kontorer flere steder i landet? Vi kan tilby aktiviteten for alle. Spillet kan utføres både innendørs og utendørs.

Spillet

Aktiviteten er engasjerende og variert. Det taktiske spillet handler om å løse oppgaver og svare på spørsmål basert på prioriteringer, samhandling og strategi. Lagaktiviteten bruker samme teknologi som det populære mobilspillet ”Pokemon GO”. Forskjellen i vår app er at deltakerne skal plukke opp oppgaver og løse dem. Det er garantert stort engasjement blant deltakerne og umulig å ikke bli hektet på å finne neste oppgave. På hvert lag er det en av deltakerne som tar i bruk sin telefon for å laste ned spillet. Vi anbefaler derfor å ikke være for mange på hvert lag. Minimum spilletid er 30 minutter.

Oppgavene

Oppgavene er plassert ut på forhånd og deltakerne finner dem ved hjelp av et kart i vår app. For å få oppgaven opp i appen, må deltakeren fysisk være innenfor en radius på 10 meter hvor oppgaven ligger i kartet.

Utvalget av oppgaver er i utgangspunktet en lett blanding, der de fleste av dem har svaralternativer. De har ulik vanskelighetsgrad, som også gjør at de gir ulik poengsum. Det er også mulig å legge til oppgaver knyttet til eget firma, produkter, nøkkel-personer eller evt. et spesielt tema for dagen. Tillegg for foto-oppgaver.

Arrangementet passer

  • Seminar
  • Kundearrangement
  • Intern teambuilding
  • Faglig opplæring

.

Send us mail